آریا ساویس
آریا ساویس
اندیشه نو
اندیشه نو
میت پروتئین
میت پروتئین

تصمیم ها فوق العاده توسط انقلابی از تجربه و راهکارها ساخته می شود

شرکت آریا ساویس ارائه کننده خدمات بازرگانی در زمینه های صادرات پتروشیمی، نفت، مشتقات نفتی و میلگرد و همچنین خدمات واردات در زمینه های گوشت گوساله، گوشت گوسفندی، گوشت مرغ، تخم مرغ نطفه دار، تخم مرغ خوراکی و واردات چوب می باشد. شرکت های اندیشه نو و میت پروتئین زیر مجموعه های این شرکت می باشند.

پتروشیمی

صادرات نفت

اوره

صادرات و واردات

نفت

قیر