اندیشه نو

شرکت ساختمانی اندیشه نو با ۲۰ سال سابقه کاری در تهیه جواز ساختمانی، طراحی، اجرا و نظارت مشغول به فعالیت می باشد . این شرکت سابقه انبوه سازی در ایران و خارج از کشور را در رزومه خود دارد و همچنین این شرکت آمادگی اجرای پروژه های ساختمانی بلند مرتبه و انبوه سازی را دارد . با توجه به کنسرسیون با شرکت های قوی و سرمایه گذارهای خارجی و اروپایی امکان اجرای پروژ های مختلف را دارد .