درباره ما

شرکت بازرگانی آریا ساویس جهت صادرات نفت ، مشتقات نفت و مشتقات پتروشیمی جهت صادرات به خارج از کشور در حال فعالیت می باشد . شرکت های زیر مجموعه آریا ساویس به شرکت اندیشه نو می توان اشاره کرد.

اعضای هیئت مدیره:

مهندس مهدی علی آبادی فراهانی
مدیر کل و رئیس هیئت مدیره